Alberto Cortés

Mano Dura 1
Mano Dura 2
Mano Dura 3
Mano Dura 4
Mano Dura no TRC Danza

Mano Dura

MANO DURA é un paso máis no noso proceso educativo particular. Pregúntome se a escena tamén pode ser o lugar do educativo desde esta posición, non desde a educación, a ensinanza, a pedagoxía, senón desde atravesar coa familia o proceso creativo mesmo. E expoñer o educativo a xuízo desde a propia crise familiar que atravesamos.

MANO DURA pretende precisamente experimentar, cuestionar, estrañar cunha clara intención de detonar cambios, de axitar as mentes, de poñer o artístico ao servizo do aprendizaxe para poñer o artístico ao servizo do crecemento, como ferramenta para enfrontar situacións complicadas, usar o xogo para a vida.

Alberto Cortés

Creador malagueño, formado en Dirección de escena e Dramaturxia e Historia da arte. A súa inquietude por atopar as conexións entre as artes escénicas e as artes plásticas empeza a atopar sentido a través do seu traballo como director. En 2008 funda a compañía Bajotierra xunto á actriz Alessandra García. Desde ese momento o teatro convértese nun impulso e nunha escusa para traballar a contaminación e a remestura. Xerador de iniciativas como o festival de escena alternativa de Málaga O Quirófano, o ciclo Escena Bruta ou iniciativas de mediación e comunicación entre artistas e comunidades como Territorio Expansivo, proxectos que leva adiante xunto con outros compañeiros de profesión. No seu camiño atopouse con creadores que marcaron o seu percorrido como O Pont Flotant, Rodrígo García, Roger Bernat, Daniel Abreu, Patricia Caballero, Juan Luís Matilla ou Montdedutor entre moitos outros. En 2012 comeza un camiño de investigación individual baixo o seu propio nome, no que se centra nos conceptos de remestura, impureza e periferia e no uso do corpo para a escena contemporánea. Ese mesmo verán é seleccionado no Laboratorio internacional de teatro da Bienal de Venecia onde traballa coa compañía de danza teatro belga Peeping Tom (Gabriela Carrizo), formación que supón outra inflexión no seu traballo. É tamén Máster de profesorado pola Universidade de Málaga e desde o 2013 comeza a impartir talleres sobre Novas Dramaturxias e Creación contemporánea a nivel andaluz e máis tarde a nivel nacional e internacional, espazos onde comparte inquietudes e pensamento ao redor da creación. Desde o seu comezo neste proceso de investigación sobre a palabra, o movemento e as novas narracións realizou traballos de teatro e danza para espazos domésticos, salas, museos e espazos públicos, ademais de site-specifics, performances, flamenco e novo folclore. Na actualidade desenvolve a súa actividade desde Sevilla, desenvolve os seus propios proxectos escénicos, comparte as súas inquietudes persoais en talleres e acompaña os procesos creativos doutras creadoras e compañías. Acaba de estrear a súa última peza, El Ardor.