A Casa Vella

A Casa Vella

A Casa Vella é un espazo de creación ubicado na aldea de Amiadoso, no Concello de Allariz. É un dos primeiros espazos deste tipo que se poñen en marcha en Galicia, un proxecto innovador e alineado co espírito e tendencias do seu tempo, no que comenzan a xurdir unha multiplicidade de iniciativas que buscan unha posta en valor do rural desde novos modelos sostibles que asocien cultura, natureza, benestar social e desenvolvemento profesional.

A Casa Vella é un proxecto de vida de Nuria Sotelo e Rubén Vilanova.

Magí Serra con Cruceiro A Casa Vella