Pazo da Cultura de Narón

Exterior Pazo da Cultura de Narón

O Pazo da Cultura de Narón é un dos espazos escénicos máis grandes de Galicia, cun aforo de 900 persoas.

No seu escenario é que realizamos cada ano unha residencia técnica dentro do programa de Residencias Paraíso.

Artesa Cía Transmedia con Illas desertas

Diego Anido con O Deus do Pop

Javier Martín con Teorema

Kokoharuka con Este é de ar o outro de auga

Manuel Parra con Imaxe 5x3.5